Việt Nam có thể thiếu cá tra xuất khẩu cho đến quý II/2022
Alternate Text Alternate Text

Gọi đặt hàng

0939255205

Trại Giống Nhân Việt Giao 10 Triệu Cá Bột Rô Đầu Nhím


Trang chủ Tin tức Trại Giống Nhân Việt Giao 10 Triệu Cá Bột Rô Đầu Nhím

Ngày 16/11/2010 được sự tin tưởng của bà con Gò Công tin tưởng đặt 10 triệu Cá Bột Rô Đầu nhím 

Là đối tượng mới giúp bà con đa dạng đối tượng nuôi nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế.

Trại Giống Kỹ Sư Nguyễn Quốc Việt là thương hiệu đươc rất nhiều bà con xa gần ủng hộ

bà con nhu cầu cá bột uy tín liên hệ 098.255.2054

https://www.facebook.com/vietcp.ts